Baga 3 biomodulpaket

Pris:
68 090 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
Baga 3 biomodulpaket
Kommentar till butiken:
Beställningsvara

BAGA INFILTRATIONSPAKET BDT+KL 1-HUSHÅLL 3,0 kbm som är ombyggbar till Baga Easy reningsverk (har dubbel slamkapacitet och klarar därför kemisk fällning av fosfor)

BAGA slamavskiljare är marknadens ojämförligt effektivaste slamavskiljare. Tester hos SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut som tidigare hette Statens Provningsansalt) har visat helt unika resultat. Man har inte har kunnat mäta någon slamflykt av partikelbundna föroreningar!

Konstruktionen hos BAGA slamavskiljare, med hög syretillförsel och stor volym, ger betydligt bättre reningseffekt än en konventionell 3-kammarbrunn.

Komplett infiltrationsanläggning, slamavskiljare och biomodulpaket. Slamavskiljare med integrerad pumpbrunn. Kan vid behov kompletteras med BAGA pumppaket.

Storlek: 2000x1900mm Våt volym: 3 kbm

100% partikelavskiljning BAGA slamavskiljare är den hittills enda som har förmågan att helt avskilja partiklar från avloppsvattnet enligt test. Tester (EN 12566-1) utförda av SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut som tidigare hette Statens Provningsanstalt) visar på unika resultat, noll i partikelutsläpp vid fem upprepade mätningar.

Partikelbundna föroreningar avskiljs därmed i betydligt högre grad än i en konventionell slamavskiljare. Detta förlänger livslängden på efterföljande infiltration eller markbädd, samt ökar reningsgraden. Spridarplattorna ersätter det övre makadamlagret i infiltration/markbädden och spar därmed stora mängder grusmaterial och transportkostnader.

Installationsyta 16m² (2x8m) 1st biomodulpaket med spridarplattor BAGA biomoduler används med fördel i enskilda avloppsanläggningar där en traditionell mark- eller infiltrationsbädd ska anläggas, vid normal skyddsnivå.

Modulerna är även en bra lösning för installationer vid krav på hög skyddsnivå när en avloppsanläggning (BAGA Easy) med bädd ska anläggas. Biomodulens funktion är att förbättra syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten (vatten från bad, dusch, tvätt, disk och toalett). Uppfyller kraven med råge En bädd med BAGA biomoduler som byggts enligt anvisningarna uppfyller de krav som myndigheterna ställer för hög skyddsnivå för hälsoskydd, och normal skyddsnivå för miljöskydd. Det vatten som passerat genom våra moduler är hygieniserat och halterna av sjukdomsalstrande bakterier ligger långt under riktvärdena.

Med detta biomodulpaketet och spridarplattor kan man spara in mycket material som makadam mm. 

För att bygga en markbädd måste infiltrationen kompletteras med dräneringsrör samt tät duk om det skall vara en tät markbädd vilket ofta krävs vid hög skyddsnivå och även en provtagningsbrunn efter markbädden. 

Består av : Slamavskiljare 1 hushåll (fem personer) Spridarplattor Mått 8 x2 m = 16 m²
7 st Biomoduler, luftningsrör, geotextil 50 m², spridarrör

Baga erbjuder vid korrekt fackmannamässig installation 10 års funktionsgaranti. 
Efter installation och inskickat till Baga kan ni räkna med garantier som verkligen betyder något. 

Fri frakt inom Sverige 

Vi kan även förmedla hjälp med grävarbetet samt återfyllnad

Priserna kan justeras löpande efter marknadspriser