Information om artrit och artros

Pris:
0 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2165394
Antal:
Kommentar till butiken:
Här är lite kortfattad information om

NÅGRA REUMATISKA SJUKDOMAR publicerad av Vetenskap & hälsa. Och finns med endast med här för att förklara de olika problemen med artrit och artros på ett enkelt sätt.

Ledgångsreumatism (eller reumatoid artrit som det också kallas) är en inflammation i framför allt lederna som innebär att kroppens immunförsvar reagerar mot brosket i lederna och bryter ner det. Orsaken till sjukdomen är ännu inte känd men man vet att bland annat rökning kan vara en bidragande orsak.

Artros är en sjukdom där brosk och ben bryts ner men det är inte immunförsvaret som bryter ner brosket. Däremot är orsaken till artros fortfarande ett relativt okänt område.
Det finns också fler reumatiska sjukdomar.

I en artikel från 2011-12-20 kan man bland annat läsa
"Inflammation i en led kan sättas igång av flera orsaker: Bland de kända finns akut trauma med blödning, bakterieangrepp eller en autoimmun reaktion genom att antikroppar bildas mot kroppsegna proteiner. Det senare är fallet vid ledgångsreumatism. En gemensam nämnare är att inflammationen påverkar broskets celler så att en vävnadsnedbrytande process kan uppstå. Nerbrytningen sker efter en viss turordning där kollagenet är det sista protein som förstörs.
– Intressant nog så sker det inte alltid en fortsatt nerbrytning, säger Patrik Önnerfjord. Många inflammationer läker ut, men vad som skiljer utläkning från fortskridande skada är inte känt."

Vetenskap & hälsa är en webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne.