Minireningsverk Baga Easy BDT+KL

Pris:
102 938 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
Baga Easy BDT+KL
Antal:
Kommentar till butiken:
BAGA Easy BDT+KL (Bad Disk Tvätt + KLOSETT eller toalett

Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå, Baga har de mest kostnadseffektiva avloppsanläggningar samt kräver minimalt med tillsyn och är försett med SMS-funktion där anläggningen via textmeddelanden talar om för dig om något behöver åtgärdas. 

Vi tar vårt ansvar så att du kan ta ditt. När du bestämmer dig för att skaffa en avloppslösning från BAGA, bestämmer du dig för att ta ansvar för miljön och för familjens och grannarnas hälsa. Du väljer den trygga och långsiktiga vägen med produkter som gör rent på riktigt. Du tänker lite längre, precis som vi. BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Fördelarna ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och verkligt låga driftskostnader.

BAGA-anläggningar som installerats enligt anvisningarna och av Baga godkända entreprenörer, har 10 års process och funktionsgaranti. Enkelt, tryggt och kostnadseffektivt.

Bästa funktion för hälsoskydd BAGA Easy har ett naturligt smittskydd och ett mycket lågt utsläpp av bakterier, som följer med det inkommande avloppsvattnet. BAGA Easy med bädd har så låga utgående bakteriehalter att en analys för dricksvatten ger tjänligt med anmärkning. Utförda mätningar visar på ett vatten som i princip är bakteriefritt. Detta är mycket viktigt då din hälsa kan påverkas om din dricksvattenbrunn får in vatten från avloppsanläggningen. Anläggningen ska dock anläggas så att detta inte ska kunna ske.

Bästa funktion för miljöskydd BAGA Easy är anläggningen för dig som ställer de högsta kraven för miljö, hälsa och funktion. Anläggningen är testad och CE-certifierad i Sverige under svenska temperaturoch klimatförhållanden, och klarar hög skyddsnivå motsvarande NFS 2006:7. 

Avloppspaket för hög skyddsnivå med slamavskiljare och bioModulpaket för infiltration eller markbädd. BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och låga driftskostnader. Genom tillsättandet av fosforbindande medel uppnår anläggningen en mycket hög effekt redan vid uppstart till skillnad från andra lösningar. Det gör den även lämplig vid fritidsboende där anläggningen kan stå obelastad långa tider.

BAGA Easy består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning färdigmonterad vid leverans samt inbyggd pumpbrunn. Efterföljande rening med antingen markbädd eller infiltration som byggs upp med bioModuler och spridarplattor. Funktionskontroll med sms-meddelande.

Teknisk data
Varumärke: Baga Easy
Utförande: 1 hushåll BDT+KL
Notering: Hög skyddsnivå

Fri frakt inom Sverige

Baga Easy BDT+KL ink grävarb inkluderar nedgrävning och återfyllnad av avloppsanäggningen. I priset ingår upp till 35 timmars arbetstid samt fraktkostnad inom en radie av ca 15 mil från Kristinehamn. Vid övriga beställningar inom andra delar av Sverige kommer Baga Easy skickas till er och Boc.ad kontakter någon av sina samarbetspartner som kan lämna en offert.