OxyG Agri

Pris:
1 875 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
OxyG Agri 1,5
Antal:
Kommentar till butiken:
Utvalda bakterier till djurgödsel

Fungerar utmärkt till: 
·         Flytgödselbrunnar

·         Självflytutgödsling, Svämutgödsling
·         Kletgödsel

·         Urinbrunnar

·         Djupströbäddar

·         Pumpbrunnar

·         Bakterierna är Krav godkända och får användas som tillsattastmedel i ekologiskgödsel

·         Luktreduktion 80 % eller mer

·         Ger lättpumpad gödsel

·         Billigare omrörningskostnad

Luktreduktion vid spridning: Redan efter 2-3 veckor efter doseringens börjar man få effekt på luktreduktionen vid spriding i fält.

Självflytsutgödsling: Har man har problem med stopp eller att självflytsystemet flyter trögt och behöver extra vatten för att fungera. Då är OxyG´s bakterier ett alternativ och kommer att bryta ner gödslen, samtidigt blir gödslen mer blöt och lättflytande i ett självflytssystem, 

Flytgödselbrunnar: Bakterierna bryter ner gödseln i flytgödselbrunnen och gör gödseln mer lättflytande och minskar svämtäcket. Du får ett svämtäcke som är ca 30 cm men som är blött och lätt att röra upp.

De som kör ut bakteriebehandlad flytgödsel kommer att märka att det går mycket lättare att hanterar gödseln då den är lättare röraupp brunnen, lättare att pumpa, mindre stopp i fördelaren till ramp, lättare att sprida.
 
Kletgödsel: Bakterierna gör inte kletgödslen blötare men hjälper till med komposteringsprocessen, och lukten reduceras vid spridning.

Pumpbrunn: Genom att dosera bakterier i stallet kommer gödseln att vara mer vattning som gör att gödseln pumpas lättare.

Urinbrunn: Tar bort/ kraftigt minskar amminak och svavelväte lukten

Hästgödsel container: Förbättrar komposteringsprocessen i containern, förlänger tömningsintervallen, max 4 hästar/ container

OxyG´s Mål är att minskad omrörningstid ska betala bakteriekostanden. Resten få man på köpet.

Dosering

Dosering räknas på årsmängden gödsel.

Grund dosering Normal gödsel är 1kg per 1000m3

Öka dosen med 50 % vid tjock gödsel.

Vi har även AGRI i förpackningar om 10kg
 
 
Oxyg's högkoncentrerande bakteriemix av aeroba bakterier gör gödslen mer lättflyttande, kraftigt reducerar lukt i stall, all typ av gödsel och förbättrar ekonomin som finns runt gödselhantering.
 
Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödslen, så ändrar bakterierna den mikrobiella processen i nedbrytningen vilket resulterar i stegvis reduktion av lukt genom bakteriernas enzymer neutraliserar lukten. Halm, gräs och sågspån bryts ner och gör flytgödseln mer vattnig och lättpumpad. I nedbrytningsprocessen så skall lukten minska med 80 % eller mer.

Med bakterier blir gödslen lite som en biogasgödsel, bakterierna hjälper till med är att göra näringsämnena i gödslen mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster.
 
Enzymerna från bakterierna som används vid nedbrytning av halm, gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväven och nitratkväve, allt enligt Kvävecyklen.

Temperaturen i gödslen är viktigt för bakteriernas aktivitet. Vid och under 5 grader Celsius i vattnet i gödselbrunn så avstannar den mikrobiella aktiviteten upp avsevärt. Därför är det viktigt att doseringen sker via stallets gödselränna.

Bacillus bakterier kan vara tillväxt stimulerande för växter.

Googla sökordet: Bacillus growth stimulator,  läs de vetenskapliga artiklarna.
Bakterier inom växtodling är på frammarsch och ni kommer att se mycket hända inom detta ämne.

Slu har också jobbat mycket med bakterier och tillväxtstimulering. Professor Johan Meijer är ett stort namn inom området. Googla gärna på Johans Meijers vetenskapliga artiklar och vad Slu har gjort i ämnet.

Hushållningssällskapet har Zahra Omer  på Uppsalakontoret  som kan svara på era frågor i ämnet.

Förenklat går det ut på att få "rätt bakterie" som biofilm till växtens rotsystem, Gruppen Bacillus bakterier är en sådan grupp bakterier som lantbruksuniversitet världen över tittar på.
När fröet gror i marken så kommer någon bakterier som finns runt fröet att troligtvis bli en del av biofilem till växten, det är här vi har en chans att påverka genom att gynna vissa bakterier.

Därför är det billigt att låta bacills bakterier förkultiveras i gödsel, så att de blir många fler. Det gör att vid spridning så får man mer bakterier per m2, som gör att du har större chans att få rätt bakterier som biofilm.

Förenklat går det ut på att få rätt bakterier på rotsystemet som hjälper växten att ta upp näring. Bacillus bakterier kan hjälpa växten på många olika sätt, men Bacillus bakterierna tillverkar bland annat aminosyror som kan stimulera hormonbalansen i växten så att växten tillverkar ett bättre rotsystem.

Ett större rotsystem gör att växten tar upp näringen bättre, större planta, mer skörd, klara torka bättre mm

Om ni inte använder Bacillus bakterier i gödslen så går det även att köpa dessa aminosyror som bakterierna producerar i en dyrare flytande form. Det kallas BIOSTIMULERING hos dem som säljer konstgödsel. Vanligt utanför Sveriges gränser, inte så valigt i Sverige. Aminosyrorna blandas i sprutan med kem  eller blandas med konstgödsel.

Bakterier till gödsel 1,5 kg räcker till ca 1500 m3

Vikt som anges nedan är endast för fraktberäkning
Skickas till närmaste Dhl eller Postnord ombud